ספסל בתוך הבית. מעץ מלא. במידות שונות ומבחר עשיר של צבעים.

ספסל בתוך הבית. מעץ מלא. במידות שונות ומבחר עשיר של צבעים.

ספסל בתוך הבית. מעץ מלא. במידות שונות ומבחר עשיר של צבעים.

ספסל בתוך הבית. מעץ מלא. במידות שונות ומבחר עשיר של צבעים.